ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Κ. Σκάλας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Κ. Σκάλας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σκάλας

Απόφαση Δημάρχου παράτασης εκτάκτων μέτρων πρόληψης για τη μη εξάπλωση του κορωνοϊού – covid-19.

Απόφαση Δημάρχου παράτασης εκτάκτων μέτρων πρόληψης για τη μη εξάπλωση του κορωνοϊού – covid-19.
28/03/2020 από ADMIN σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ
Απόφαση Δημάρχου

Θέμα: « Παράταση εκτάκτων μέτρων πρόληψης για τη μη εξάπλωση του
κορωνοϊού – covid-19»

Ο Δήμαρχος Ευρώτα

Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID 19.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID 19.

Απόφαση Δημάρχου

Θέμα: «Εκ περιτροπής εργασία των υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα, λόγω εκτάκτων μέτρων για τη μη εξάπλωση του κορωνοϊού – covid- 19»
Ο Δήμαρχος Ευρώτα
Έχοντας υπόψη:

Ανακοίνωση σχετικά με γραμμή έκτακτης ανάγκης για άτομα χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον : 2735360030

Ανακοίνωση σχετικά με γραμμή έκτακτης ανάγκης για άτομα χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον : 2735360030

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση για την ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της μετάδοσης του κορωνοϊού

Ανακοίνωση για την ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της μετάδοσης του κορωνοϊού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την αρ. Εγκ.: 23, αρ. πρωτ. 18659 / 17-03-2020 Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών, το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ευρώτα, αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης οι οποίες συνίστανται στα εξής:

Απόφαση Δημάρχου λήψης μέτρων προστασίας από τον ΚΟΡΩΝΟΪΟ εργαζομένων και δημοτών Δήμου Ευρώτα.

Απόφαση Δημάρχου λήψης μέτρων προστασίας από τον ΚΟΡΩΝΟΪΟ εργαζομένων και δημοτών Δήμου Ευρώτα.

Απόφαση Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Ευρώτα

Έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ –
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
12/03/2020 από ADMIN σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αρ. φύλλου
55/11-03-2020 για κατεπείγοντα μέτρα αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του, αναβάλλεται η προγραμματισμένη για τις 13/03/2020 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 19:00 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας.

Σελίδες