Πρόσκληση στην 23η κατεπείγουσα συνεδρίαση

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
02/10/2020 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους  Κοινοτήτων και  προέδρους  συμβουλίων  Κοινοτήτων

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως  ισχύουν, σας καλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  02  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020  και ώρα 19:00 , στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου Σκάλας , κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα  με  την αριθμ. 163/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  με αριθμ. Πρωτ. 33282/29-05-2020, με το παρακάτω μοναδικό θέμα:

 

ΘΕΜΑ 1ο : «Λήψη απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση ή μη Αιολικών Πάρκων σε  περιοχές του Δήμου Ευρώτα»

Εισηγητής: Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  –αντιδήμαρχος

 

O λόγος του κατεπείγοντος εστιάζεται στο γεγονός ότι τη  Δευτέρα 05-10-2020 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο  σχετικά με το θέμα  και με το από 30-09-2020 έγγραφο της Περιφέρειας το οποίο κοινοποιήθηκε  στο Δήμο Ευρώτα την 01-10-2020 έχει προσκληθεί ο Δήμαρχος Ευρώτα προκειμένου να  εκθέσει  απόψεις  επί  του θέματος.

 

Στις  συνεδριάσεις των δημοτικών  συμβουλίων  λαμβάνουν  το λόγο, εκτός  του δημάρχου και του αρμόδιου  αντιδημάρχου, οι  επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί  αγορητές  ανά  θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις  με σχετική  γραπτή δήλωσή τους στο  προεδρείο  πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να  εγγραφούν  ως ομιλητές  και  δημοτικοί σύμβουλοι  που επιθυμούν να  τοποθετηθούν ανά θέμα.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ