ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

   

Δασικές Πυρκαγιές

Ημερήσιος  Χάρτης  Πρόβλεψης  Κινδύνου  Πυρκαγιάς  Γ.Γ.Π.Π.

Οδηγίες Προστασίας  – Ψηφιακά  Έντυπα – Τηλεοπτικά Σποτ  Γ.Γ.Π.Π.

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Ευρώτα (επικαιροποίηση 2022)

Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμών μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους» (ΦΕΚ 1923/Β/13-05-2021)

Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ. 228098/04-07-2022, ΑΔΑ: 9Ρ8Τ7Λ1-ΓΑΦ) με θέμα: «Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση στην Π.Ε. Λακωνίας τις ημέρες με πολύ υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4 και άνω) κατά την αντιπυρική περίοδο 2022.

Έγκριση της υπ’ αρ. 20/2022 Πυροσβεστικής Διάταξης «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών» (ΦΕΚ 1301/Β/18-03-2022)

Καθορισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου, της διαδικασίας υποβολής ένστασης και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 129 του Ν. 4926/2022 (πρόστιμο για παράβαση της απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση) ΦΕΚ 3235/Β/23-06-2022

Ασφάλεια Κατοικίας από Δασικές Πυρκαγιές

Μελισσοκομία και Δασικές Πυρκαγιές

Αγροτικές Δραστηριότητες και Δασικές Πυρκαγιές

Αντιπυρική Περίοδος 2021