ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

   

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Δασικές Πυρκαγιές

Ημερήσιος  Χάρτης  Πρόβλεψης  Κινδύνου  Πυρκαγιάς  Γ.Γ.Π.Π.

Οδηγίες Προστασίας  – Ψηφιακά  Έντυπα – Τηλεοπτικά Σποτ  Γ.Γ.Π.Π.

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Ευρώτα (επικαιροποίηση 2021)

Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμών μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους» (ΦΕΚ 1923/Β/13-05-2021)

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών

Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας (Αρ. Πρωτ. 194704/25-06-2021, ΑΔΑ: ΨΒ217Λ19ΥΨ) με θέμα: «Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές για την αντιπυρική περίοδο 2021 κατά τις ημέρες που υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς με δείκτη επικινδυνότητας 4 και 5 σύμφωνα με το χάρτη της Γ.Γ.Π.Π.

Ασφάλεια Κατοικίας από Δασικές Πυρκαγιές

Μελισσοκομία και Δασικές Πυρκαγιές

Αγροτικές Δραστηριότητες και Δασικές Πυρκαγιές